Jak hlásil rozhlas

Zpráva o příchodu okupačních jednotek Varšavské smlouvy na naše území zastihla lidi zcela nepřipraveny. Tato skutečnost však neznamená, že by občané ztratili hlavu. Postávají v hloučcích na nárožích i v rušných ulicích, není jim do řeči, některé ženy pláčou. To kalné ráno připomíná...

Stanicím rozhlasu, které zatím mohly vysílat, začaly okamžitě přicházet rezoluce a prohlášení okresních a krajských výborů strany, že pevně stojí na straně jediné legální vlády a jediné legální strany v tomto státě, za presidentem ČSSR Ludvíkem Svobodou a prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem.

Události se vyvíjely samozřejmě rychle, zaznamenat minutu po minutě považujeme v této době nejen za prospěšné a potřebné, ale za historicky nutné - za dokument, který dokáže rozvahu, klid, rozum i statečnost našich národů v nejtěžších chvílích.

6.36 hod. Ústavní orgány svolaly prostřednictvím rozhlasu schůzi členů předsednictva NS. Zároveň rozhlas oznámil, že Rudé právo, které připravovalo zvláštní vydání, už zřejmě není v rukou redakce. Dále ohlásil, že dnes v 8 hodin ráno se schází předsednictvo Československého svazu novinářů, které se vyjádří k současné situaci a míní prohlásit, že nikomu jinému nebude sloužit než legálnímu vedení, v naději, že nám věří většina československého obyvatelstva.

6.41 hod. Rozhlas znovu volá členy předsednictva Národního shromáždění. Jejich účast je velmi naléhavá: „Využijte všech dopravních prostředků k příjezdu do parlamentu“.

Rozhlas se snaží navázat spojení s předsednictvem NS ...

Vysílá zprávu z Karlína - ulicí projíždí okupační jednotka a proti nim jdou občané s trikolórami. Zachovejte klid.

Přichází zpráva, že redakce Rudého práva pracuje a rotačky jedou.

6.46 hod. Předsednictvo OV KSČ v Hradci Králové se plně staví za demokratizační proces. Kolektiv RP expeduje zvláštní vydání a připravuje další.

6.48 hod. Čs. televize stojí za stranickým vedením, pracovníci rozhlasu v Brně uvítají okamžité svolání XIV. sjezdu strany.

6.50 hod. Ostravská stanice Čs. rozhlasu je obsazena.

6.53 hod. Začíná vysílat Čs. televize.

6.54 hod. Množí se žádosti o okamžité svolání mimořádného sjezdu KSČ.

Víc už jsme nestačili zaznamenat v časovém sledu. Těsně před uzávěrkou našeho zvláštního vydání jsme dostali zprávu, že už došlo k prvním srážkám.

Vyzýváme ke klidu, rozvaze. Nenechte se vyprovokovat. Vojenská obrana nepřichází v úvahu. Přicházejí zprávy, že se ozývají první výstřely před pražskou budovou Čs. rozhlasu, kde stojí šest tanků, jednotky střílejí světelnými náboji (snad i ostrými), nevíme, jak dlouho ještě bude rozhlas mít možnost vysílat.

Spěcháme. Ještě jedna zpráva: Čestmír Císař byl odvezen dvěma muži v civilu na neznámé místo z budovy ÚV KSČ, která je obsazena. Lidé na Václavském náměstí se snaží hradbou těl zabránit pronikajícím vozidlům okupačních jednotek.

7.18 hod. Vzkaz od Alexandra Dubčeka: Prosím, abyste byli klidní, abyste důstojně nesli situaci. Prosím vás o klid.

My též!

7.35 hod. Vysílání Čs. rozhlasu končí, zaznívá státní hymna, a nám je strašně smutno ...

To znamená, že rozhlas je obsazen.

Ovšem za okamžik po hymně oznámil známý hlas z rozhlasu, že ještě ve studiu jsou, a dokud budou moci, tak budou vysílat zprávy.

Pokud uslyšíte z rozhlasu jiné hlasy, ne dosavadních hlasatelů, nevěřte jim.

(Mladá fronta, 21. 8. 1968)