Špidla přijal petici

PRAHA - Autoři petice S komunisty se nemluví včera osobně předali text petice premiéru Vladimíru Špidlovi společně s přibližně 4000 podpisy, které se podařilo nashromáždit za 14 dní. Spisovatel Petr Placák, výtvarník David Černý a režisér Vladimír Michálek, autoři a mluvčí petice, kteří ji zároveň premiérovi doručili, v ní varují strany před politickou a následně i společenskou legitimizací KSČM. Špidla petici přijal a slíbil, že se k ní vyjádří. Včera jen podotkl, že "komunistická strana působí v rámci demokratického politického systému a že má svoje volební výsledky". Placák uvedl, že petice je vzkazem "i soc. dem., jejíž jedno křídlo neustále kalkuluje se spoluprací s KSČM".
(dan)

Právo, 30. 6. 2003