Strany, které se zúčastnily jednání konference

Rakouská komunistická strana, Belgická KS, KS Velké Británie, Socialistická strana práce Chorvatska, Pokroková lidová strana pracujících Kypru, KSČM, Strana demokratického socialismu ČR, Dánská komunistická strana, KS Dánska, KS Estonska, KS Finska, Francouzská KS, Strana demokratického socialismu SRN, Německá komunistická strana, Komunistická strana Řecka, Koalice levého společenství a ekologie (Synaspismos) z Řecka, Maďarská dělnická strana, Komunistická strana obnovy (Rifondazione) z Itálie, Strana italských komunistů, Socialistická strana Litvy, Socialistická strana Lotyšska, Komunistická strana republiky Moldávie, Socialistická strana Nizozemí, Nová komunistická strana Nizozemí, Komunistická strana Polska, Portugalská KS, Strana socialistické aliance Rumunska, Komunistická strana Ruské federace, Komunistická strana Slovenska, Sjednocená levice ze Španělska, Komunistická strana Turecka, Komunistická strana Ukrajiny, Nová komunistická strana Jugoslávie. Dále se jednání účastnili zástupci Sjednocené levice Rady Evropy a Sjednocené levice Evropského parlamentu.

Haló noviny, 8. března 2004