VV ÚV KSČM připravoval mezinárodní konferenci

Výkonný výbor ÚV KSČM se zabýval návrhem jednacího a volebního řádu VI. sjezdu KSČM. Návrh po připomínkách schválil a postoupil k projednání ÚV KSČM.

Výkonný výbor projednával také stav odborného zázemí KSČM. Konstatoval, že s rozšiřováním pozic KSČM ve společnosti roste i potřeba konkrétních odpovědí na řadu problémů. Z toho plynou i stále se zvyšující nároky na tuto oblast práce. Po VI. sjezdu by proto měl být tento úsek posílen.

Za týden - 6. a 7. března - se v Praze sejde mezinárodní konference evropských komunistických a levicových stran, kterou KSČM pořádá ve spolupráci s klubem Sjednocené evropské levice/Severské zelené levice Evropského parlamentu. VV ÚV KSČM se zabýval organizačním a obsahovým zajištěním konference. Jednání bude po dohodě organizátorů rozděleno do tematických bloků: návrh smlouvy zakládající ústavu pro EU; militaristické tendence EU pod vlivem konfrontační, válečnické politiky USA a NATO; možnosti spolupráce levicových stran v rámci Evropy, EP a klubu ESL/SZL; obrana koncepce sociálního státu, zvláště práva na práci, na plnou zaměstnanost a důchodovou politiku; vzdělání, kultura a zájmy většiny národů EU. Z pozvaných komunistických a levicových stran zatím potvrdilo účast 20 stran z celé Evropy. Konference bude zahájena 6. 3. v 9.00 hodin, úvodní vystoupení přednesou předseda ÚV KSČM Miroslav Grebeníček a předseda klubu ESL/SZL Francis Wurtz.

Výkonný výbor se rovněž shodl na tom, že v probíhající předsjezdové kampani je nutné se v souladu se schváleným záměrem soustředit na obsahové otázky, bez zbytečných osobních sporů.

Haló noviny, 28. února 2004