Stanovisko CV SDS k agresi NATO v Jugoslávii

Velvyslanectví Svazové republiky Jugoslávie

Vážení,

v nynější pro Váš stát nelehké chvíli se připojujeme k té části české veřejnosti, která jednoznačně odsuzuje letecké údery NATO proti Vaší zemi. Považujeme je za akt agrese, který nelze ospravedlnit žádnými frázemi o humanitě a spravedlnosti, a který nemá žádnou oporu v mezinárodním právu a dokonce ani ve vnitřních dokumentech Severoatlantické aliance.

Nemáme dostatek přímých a objektivních údajů o celkové situaci v Kosovu ani o její genezi, proto nechceme nijak hodnotit politiku vlády Svazové republiky Jugoslávie v této oblasti. Jsme ovšem přesvědčeni, že všechny strany kosovského konfliktu jsou povinny hledat kompromisní řešení, které by umožnilo uplatnění nepopiratelných národnostních práv albánského, ale i nealbánského obyvatelstva Kosova, a které by přitom nevedlo k dalšímu zpochybňování hranic v poválečné Evropě. Jako stát, jehož hranice jsou založeny na uplatnění "historického principu" by Česká republika měla tento požadavek plně chápat a podporovat.

S veškerou úctou

jménem Celostátního výboru SDS

RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

úřadující předseda