Stanovisko SDS k eskalaci napětí po útoku na USA

Předsednictvo CV SDS se znovu zabývalo eskalací mezinárodního napětí v souvislosti s teroristickým útokem na symboly USA.

Strana demokratického socialismu již 12.9. odsoudila tento hanebný čin, při kterém byly zbytečně zmařeny lidské životy a který se nepřímo dotkl všech obyvatel této planety.

Z jednání NATO vyplývá, že události mohou být kvalifikovány jako agrese některého státu proti členské zemi NATO, což může vést k nedozírným následkům. Proto SDS vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně učinila kroky vedoucí ke svolání Rady bezpečnosti OSN, pokud existují pro napadení USA ze strany třetí země důkazy.

Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu

V Praze dne 14. září 2001