Za lepší svět !
Za svět bez válek !
Za svět lidských práv !

Jsme humanisté. Jako humanisté věříme v lepší svět, svět bez válek a násilí, svět lásky a lidských práv. Proto i my, členové pražské organizace SDS, podporujeme myšlenku Festivalu humanismu - Za Evropu bez válek, za Evropu lidských práv. Připnutím a nošením oranžové stuhy se tedy připojujeme k protestu Humanistické aliance a říkáme své NE válce.

Bohužel jsme se, stejně jako ostatní občané České republiky, bez vlastního přičinění octli ve válce. Naše země byla svým nedávným vstupem do NATO, k němuž jsme se nikdo nemohli vyjádřit, zatažena do agrese v Jugoslávii. Tento konflikt stále eskaluje - NATO bojuje o svou prestiž, a tak jde stranou zdravý rozum i mezinárodní právo.

Víme, že každá válka je provázena masivní propagandistickou kampaní, snahou ospravedlnit neospravedlnitelné. Váleční štváči v českých médiích vytvářejí dojem, že proti bombardování Jugoslávie jsou pouze republikáni a komunisté. Skutečnost, že proti útokům NATO se vyslovuje 60 procent obyvatel ČR, je usvědčuje ze lži. Takzvaná "humanitární mise" NATO je protiprávní agresí, při níž umírají nevinní lidé včetně dětí. Jsme přesvědčení, že autoritu lidských práv nelze posilovat na úkor autority mezinárodního práva.

Členové pražské organizace Strany demokratického socialismu

13. 5. 1999