Stanovisko SDS k integraci Evropy

Šanci pro Evropu vidíme v jejím sjednocení - jinak neobstojí v mocenském a ekonomickém soupeření, důsledku globalizace světa. Tuto šanci však může využít jen tehdy, bude-li sjednocena na občanském a multikulturním principu.

S procesem integrace Evropy vzrůstá význam nevládních organizací. SDS podpoří integraci nejen v oblasti trhu, ale také sjednocování v zájmu lidí práce, jako protiváhu unifikující síly kapitálu.

Ideálním výsledkem procesu by podle SDS mohlo být vytvoření širšího evropského společenství než tržní sjednocování 15 plus 12.

Evropa je multikulturní, mnohonárodní, a tato pestrost musí být zachována, neboť je zdrojem pro další rozvoj občanů Evropy.

Z výše uvedeného vyplývá, že SDS hodlá programové dokumenty ke konkrétním politickým aktivitám zvažovat a realizovat v tomto celoevropském kontextu.