Stanovisko SDS k bombardování Kosova

Stavíme se rozhodně proti ohlášeným leteckým úderům NATO na Jugoslávii.

Důvody našeho stanoviska lze shrnout takto:

  1. Útok NATO proti svrchovanému státu nemá žádnou oporu v mezinárním právu ani dokumentech NATO. Takto “nově definovaná role NATO” je potenciálním nebezpečím pro celý svět a jeho vyvážený a mírový vývoj.
  2. Pokrytecké fráze o “humanitárním účelu” bombardování nezastřou fakt, že NATO uplatňuje velmi rozdílná měřítka v obdobných situacích: zatímco Jugoslávii se chystá bomardovat proto, že tvrdě postupuje vůči albánským separatistům, svůj členský stát Turecko nedokázalo za celou existenci NATO donutit ani k uznání existence kurdského národa.

24. 3. 1999