Stanovisko SDS k uvěznění Egona Krenze

I pozorovateli, který (jako my v ČR) nezná všechny detaily soudních spisu k tomuto případu, je nyní jasné, že proces s Egonem Krenzem a jeho následné uvěznění jsou dalšími příklady politicky motivovaného zneužití trestního řízení. Také v ČR jsme často svědky podobných pokusu kriminalizovat činnost někdejších představitelů státu a KSČ; nejčastěji k nim dochází, když stoupají preference KSČM, u příležitosti různých výročí nebo v rámci předvolebního boje. Hledá se vše, co by bylo možno s maximální publicitou v médiích označit za porušení zákona. Většina podobných obvinění je po čase opět odložena jako nedokazatelná nebo právně nepodložená, politického účelu bylo ale dosaženo.

Podporujeme potrestání všech, kdo porušovali (tehdy platné) zákony. Soudy a sdělovací prostředky přitom ale musí vždy plně respektovat práva obviněných. Jestliže se potrestání využívá jako nástroje pomsty a politické nenávisti, je to mimořádně špatné. Politiku minulosti nelze postavit před soud, musí být objasněna a popsána historiky. Přitom je plně možné (a mnohdy žádoucí) morálně odsoudit jednotlivé aktéry dějin.

Uvěznění Egona Krenze je dalším důkazem toho, že si spolková vláda počíná v bývalé NDR jako v dobyté zemi. To rozhodně nepřispívá k potřebnému usmíření ani k jednotě.

Podporujeme plně vyjádření Lothara Biskyho a Gregora Gysiho, vydané k uvěznění Egona Krenze. Věříme, že spravedlnost zvítězí.