Stanovisko SDS k obvinění redaktora severomoravské Pochodně

Předsednictvo CV SDS zastává v souvislosti s potlačováním práv svobodného projevu v ČR názor, že svoboda projevu patří k základním občanským právům v demokratickém právním státě.

PCV SDS odsuzuje zneužití zákonů ČR v předvolebním souboji při obvinění redaktora severomoravské Pochodně, obžalovaného za šíření komunistické propagandy a myšlenek V. I. Lenina.

Svoboda projevu patří k závazným normám a standardům v Evropské unii, do které ČR deklaruje připravenost vstoupit.

SDS je jednoznačně pro zastavení příprav trestního řízení proti komunistickému redaktorovi. Komunistické názory, i když je nesdílí, SDS považuje za součást politického dialogu a možný podnět ke společenské diskusi. Je proti silám opojeným mocí, které si před volbami bláhově myslí, že kriminalizací je možné zacpat ústa levici.

LEVICI NEZACPETE ÚSTA!

Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu

V Praze dne 25. září 2001