Stanovisko CV SDS k politickým aspektům povodní

Srpnové povodně, které zasáhly značnou část Čech a jižní Moravu, přinesly osobní tragédii tisícům našich občanů a nepochybně také výrazně ovlivní českou ekonomiku.

CV SDS ale nepovažuje za správné, aby tyto tragické souvislosti bránily věcné a kritické analýze práce státních orgánů během povodní a jejich připravenosti na krizové situace a nebo aby byly zneužívány k zdůvodňování a zakrývání ekonomicko-sociálních opatření, která by jinak vláda nemohla prosadit.

  1. Samotný vznik povodňové situace a rozsah škod ukázaly, že nelze dlouhodobě beztrestně podceňovat ekologické aspekty tvorby a ochrany krajiny a že tzv. ekonomické myšlení, nebere-li ohled na ekologii, se vymstí i ekonomicky.
  2. Sebevětší snaha a obětavost většiny osob, které se podílely na krizovém řízení a záchraně lidí i materiálních hodnot nemůže zastřít skutečnost, že jako celek není naše společnost na krizové situace dostatečně připravena, že chybí podrobně zpracované a strategicky promyšlené plány pro různé typy krizí. Materiální vybavení, které "zdědila" naše společnost po minulém režimu a které mělo sloužit v podobných situacích, bylo zčásti rozprodáno (pokrývky atd.), zčásti zdevastováno nedostatečnou údržbou (např. zabezpečení metra).
  3. Nemá-li být poučení z těchto povodní promarněno podobně, jako tomu bylo se zkušenostmi z povodní v roce 1997, je třeba, aby vláda rozpracovala důkladněji systém civilní ochrany obyvatelstva a aby skončilo dlouhodobé společenské podceňování a zesměšňování s ní spojených aktivit.
  4. Podporujeme důsledné vyšetření osobní zodpovědnosti za škody, ke kterým došlo nedbalostí nebo lajdáctvím, porušením zákonů nebo platných provozních aj. předpisů.
  5. Nepochybný ekonomický dopad povodní a to, že řada občanů byla hmatatelně postižena, nesmí vláda zneužívat pro prosazování "nepopulárních" opatření zejména ne na úkor sociálně slabších vrstev obyvatelstva. Argumenty o celkové výši povodňových škod neobstojí ve srovnání s původně plánovanou částkou na nákup stíhaček, s velikostí finančních ztrát státu na asanaci bank a náhradu vkladů střadatelům v družstevních záložnách, s částkami, o něž probíhají v současnosti arbitrážní spory mezi ČR a zahraničními firmami - vláda v tomto případě pouze využívá toho, že tragický osud povodní postižených spoluobčanů mohl každý sledovat na obrazovkách a že škody se přímo dotýkají řady rodin.

CV SDS, 7. září 2002