Stanovisko SDS k přepadení Iráku ozbrojenými silami USA a jeho spojenců

Strana demokratického socialismu důrazně odsuzuje přepadení Iráku ozbrojenými silami USA a jeho spojenců.

Spojené státy americké porušily mezinárodní právo a staly se agresorem. Jejich čin je zločinem proti lidskosti a míru, je pošlapáním lidských práv, které není ničím ospravedlnitelné.

SDS považuje tento krok USA za zlomový okamžik, kterým veřejně a nestoudně potvrdily svůj imperiální záměr nastolit celosvětovou americkou civilizaci.

SDS požaduje, aby se vláda České republiky od hrůzného zločinu USA jednoznačně distancovala, neboť v opačném případě na ní bude ležet břemeno spoluviny. Vláda dělá z České republiky válčící stranu se všemi důsledky a riziky.

SDS se obrací na členy ČSSD, aby dali na nadcházejícím sjezdu své strany jasně najevo svůj postoj ke vzniklé situaci a aby zavázali své vedení okamžitě přestat s hanebnou oportunistickou politikou.

SDS je přesvědčena, že Evropská unie se stane buď hrází americké expanzi nebo jejím hlavním zázemím. Zápas za demokratickou, silnou a samostatnou EU se musí stát hlavním úkolem levice.

SDS proto vyzývá KSČM, aby neprodleně ukončila svou konzervativní a provinciální politiku vůči EU a aby se aktivně orientovala na zápas o její charakter.

Předsednictvo CV SDS, 20. března 2003
2. zasedání 7. sjezdu SDS 29. března 2003