Stanovisko SDS k nereformovatelnosti české pravice

Silně zmedializovaný vstup nové strany Cesta změny na politickou scénu ČR hodnotí PCV SDS jako neúspěšný pokus mladých ambiciózních politiků o reformu zprofanované politiky české pravice.

Na základě diskuse PCV SDS dospěl k názoru, že obraz české pravice nelze reformovat pouhými kosmetickými změnami. Dokud se nezbaví své pochybené minulosti spojené se "lží a nenávistí", korupcí a mafiánstvím je česká pravice nereformovatelná.

Politika české pravice beze změn a nových cest!

Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu

V Praze dne 13. října 2001