Stanovisko SDS k referendu o vstupu ČR do EU

Předsednictvo Celostátního výboru Strany demokratického socialismu na svém jednáni dne 14.7. projednalo Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k referendu o vstupu ČR do EU. SDS podporuje plně požadavek konečně zakotvit referendum v ústavním systému ČR a požaduje podřídit rozhodnutí o vstupu do Evropské unie výsledku referenda jako nejvyššímu projevu vůle občanů České republiky.

Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu

V Praze dne 14. července 2001