K socialismu s lidskou tváří

ODS se obává, že téměř 13 let po listopadovém převratu hrozí české společnosti návrat starých pořádků ve formě socialismu s lidskou tváří, kterou prý v parlamentu prosazují lidovci, sociální demokraté a komunisté.

Strana demokratického socialismu se naopak obává toho, že ani jedna ze jmenovaných stran se tohoto "hříchu" nedopouští. Žádné kroky v tomto směru jsme v uplynulém volebním období nezaznamenali.

Socialismus s lidskou tváří z roku 1968, jehož zárodky byly podporovány obrovskou většinou československé společnosti, byl nejprve rozdrcen "reálně socialistickými tanky" a pak desetiletí hanoben normalizátory KSČ. Dnes se k nim přidává se stejnou patologickou předpojatostí česká pravice v čele s Václavem Klausem.

SDS ve svém programu navazuje na myšlenky Pražského jara, hrdě se ke zmíněnému hříchu přiznává a s politováním konstatuje, že je v tomto úsilí v ČR fakticky jediná. Socialistický a demokratický náboj Pražského jara zůstává nevyužit. Zatím tedy může pan Klaus klidně spát.

 

V Praze dne 20. 5. 2002

předsednictvo CV SDS