Stanovisko SDS ke stávce lékařů 6. 10. 1999

Komise CV SDS pro otázky zdravotnictví považuje stávku lékařů prezentovanou představiteli LOK jako stávku soukromých a nemocničních lékařů za akci, která nemůže mít pozitivní účinek ani u občanů, ani u příslušných vládních úředníků. Ať už je požadavek zavedení platů lékařů (státem placených), rovnajícího se trojnásobku průměrného platu v ČR, jakkoliv oprávněný, každý ze zúčastněných ví, že je za stávajícího stavu naší ekonomiky nesplnitelný, navíc ne vždy jsou zájmy soukromých lékařů totožné se zájmy lékařů státních nemocnic.

Tragikomický rámec této akci dodává protiakce stávkokazů, tzv. sdružení na ochranu pacientů, ať už si ji objednal kdokoliv. Na komickém dialogu kolem stávky úspěšně participují oba Davidové, ministr zdravotnictví i současnou funkcí „napravený“ prezident lékařské komory.

K. Vary, 5. 10. 1999 

MUDr. Karel Masný