Stanovisko SDS ke Svobodné Evropě v centru Prahy

Předsednictvo CV SDS vyzývá vládu, aby si přestala hrát na neústupné válečníky a neprodleně evakuovala expozituru Svobodné Evropy, jejíž řádná ochrana v centru Prahy je nemožná.

Ohroženo je tedy nejen její vysílání v rámci ideologické války, vedené proti teroristům, ale i životy lidí a klíčový provoz dvou linek pražského metra v době míru i války.

Chce-li ovšem vláda vyjádřit nepřemístěním stanice svou solidaritu se spojenci, doporučujeme jí, aby navíc přesunula do budovy Svobodné Evropy i svá zasedání.

Svobodnou Evropu ven z Prahy!

Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu

V Praze dne 13. října 2001