Stanovisko SDS k zveřejnění tajných svazků bývalé STB

V souvislosti s problematikou zveřejnění tajných svazků bývalé STB je předsednictvo Celostátního výboru toho názoru, že politické strany by měly vést volební boj mezi sebou na základě svých politických programů a nezatahovat občany jako rukojmí do tohoto politického souboje. PCV je proti novému kolu honů na čarodějnice, které v rozporu se zákonem roztočil ministr Gross zveřejněním jmen 117 bývalých spolupracovníků v ČSLA. PCV rovněž zásadně odmítá nové špiclování občanů v souvislosti s přípravou zasedání NATO v příštím roce v Praze.

Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu

V Praze dne 11. srpna 2001