Stanovisko SDS k teroristickému útoku na symboly USA

SDS vyslovuje hlubokou soustrast americkému lidu, který nevinně trpí v důsledku neslýchaného teroristického útoku na symboly Spojených států amerických.

Terorismus ve všech jeho podobách se stal pro lidstvo v současné době obrovskou globální hrozbou. Když na to upozorňoval ruský prezident v souvislosti s nedávnými teroristickými akty v řadě ruských měst, světová veřejnost na to nezareagovala tak, jak si to již tehdy vyžadoval vývoj situace ve světě.

Nestačí vypátrat a odsoudit teroristy, jejich duchovní vůdce a ochránce. Je zapotřebí zahájit proti terorismu pod záštitou OSN koordinovaný a soustavný mezinárodní boj, který bude veden všemi potřebnými směry a zákonnými způsoby. Ale především je nutno toto zlo vykořeňovat jako plevel a krok za krokem odstraňovat živnou půdu a podmínky, z nichž vyrůstá. Zásadním východiskem, podle nás, je hledat a realizovat alternativu dnešnímu hospodářskému, politickému a sociálnímu systému, současnému životnímu stylu podřízenému zákonům trhu. Začátkem by mohlo být vytváření nového bezpečnostního řádu ve světě na základě konsensu mezi současnými civilizačními strukturami.

Nejhorším řešením by byla pouhá masivní odveta bez náležitého vyšetření. Strategie zub za zub, oko za oko, by uvedla do chodu nekonečný řetěz vendety a uvrhla by lidstvo hluboko nazpět -ale nyní, strany stojící proti sobě, ničili by se navzájem nikoli noži a výstřely z bambitek, ale nejmodernějšími prostředky 21. století.

Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu

V Praze dne 12. září 2001