Výzva CV SDS k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vláda pravicových stran od roku 1992 přivedla naši zemi na pokraj ekonomické, politické a morální krize. Předčasné parlamentní volby dávají šanci obratu k politice, která by na první místo stavěla všelidské hodnoty a která by byla založena na celospolečenské diskusi a skutečné demokracii.

Proto vyzýváme všechny členy a příznivce SDS k účasti ve volbách a k volební podpoře některé z levicově a sociálně orientovaných stran:

ČSSD, DŽJ, KSČM

Dále vyzýváme k pomoci těmto stranám ve volební kampani podle možností a podle místních podmínek.

Naše podpora zmíněným stranám neznamená, že bychom plně a bezvýhradně souhlasili s politickou orientací kterékoliv z nich, ale je vyjádřením toho, že si jasně jasně uvědomujeme nezbytnost prosadit změnu vlády.

Objektivně dnes platí, že kdo nevolí, pomáhá pravici!