Stanovisko SDS k podmínkám výuky na VŠ v ČR

V souvislosti s nedodržením slibu vlády o vyčlenění dvou miliard Kč na činnost vysokých škol PCV vyjádřilo názor, že Zemanova vláda by měla přestat řečnit o tom, co vše dělá pro naše přijetí do EU a konečně systémově připravovat společnost na vstup do EU. Konkrétně se jedná o zajištění srovnatelných a důstojných podmínek pro výuku na českých vysokých školách. To se ale netýká jenom počtu uchazečů o vysokoškolské studium, ale i platů vysokoškolských učitelů, technického zázemí vysokoškolského studia, propojení výuky s praxí atd. PCV v diskusi připomnělo, že vláda sociální demokracie přes veškeré předvolební sliby o podpoře vzdělávání neplní ani své závazky vůči základnímu a střednímu školství.

Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu

V Praze dne 11. srpna 2001