Koncepce zahraniční politiky SDS

Naše pojetí zahraniční politiky vychází ze zásad rovnoprávné spolupráce mezi státy a národy, podpory svobody a demokracie ve světě, včetně podpory práva národů na sebeurčení a vlastní stát, důsledného prosazování mírového soužití států a mírového řešení mezistátních a mezinárodních sporů a konfliktů.

Jsme geograficky a historicky evropskou zemí, spjatou politicky i kulturně a ekonomicky po staletí s různými částmi Evropy. Své místo vidíme v úzké spolupráci s evropskými státy, a zejména proto také usilujeme o naše začlenění do vládních i nevládních evropských struktur. Rovněž podporujeme spolupráci s dalšími celoevropskými a regionálními institucemi na různé úrovni.

Vojenskou i politickou bezpečnost naší malé země chceme posílit nejen členstvím v Evropské unii a následným zapojením do jejího obranného uskupení (Západoevropské unie), ale především rozvíjením dobrých sousedských vztahů se všemi sousedními státy a podporou činnosti OBSE.

SDS kriticky přijímá zjednodušené představy vládní koalice (pravicových stran i prezidenta) o urychleném vstupu do NATO. Sedm let podceňovala vláda budování armády, stejně tak se nedokázala obrátit na občany se seriózní vojenskou doktrínou, včetně zdůvodněných návrhů na vojensko-politické spojenectví. Důvody, které dnes uvádí, jsou povrchní, málo přesvědčivé. Nelze zastírat, že vládní garnitura, která spravovala zemi sedm let, ztrácí důvěrou občanů i v této otázce.

V současnosti vstup do NATO - především vinou vlády - zbytečně rozděluje společnost. Má-li se rozhodnout o tomto důležitém kroku tak, aby byl přínosem pro ČR (a koneckonců i pro NATO), a zejména aby si občané plně uvědomili své případné závazky, je třeba vstup ČR do NATO svěřit referendu. To je poctivé jak vůči našim občanům, tak i případným spojencům. Současná vláda ani parlament k rozhodování o tomto kroku již nemají mandát.

Náš postoj nevylučuje přiměřenou spolupráci s NATO. Pokud naše země do NATO vstoupí, SDS bude prosazovat alespoň vystoupení z vojenské části paktu a jeho zásadní vojensko-politickou reformu, zahrnující rozšíření o další východoevropské země, včetně Ruska.SDS odmítá velmocenské manýry kterékoliv ze světových mocností. Chceme dosáhnout, aby nedořešené otázky druhé světové války byly na prahu 21. století konečně uzavřeny.

Význam nevládních integrujících organizací bude vzrůstat s procesem integrace Evropy. Budeme usilovat o integraci nejen v oblasti trhu, ale zároveň o rozvíjení ve sféře sociální a kulturní, budeme usilovat o integraci v zájmu lidí práce, jako protiváhy integrace na straně kapitálu.

Naše republika by se měla podle našeho názoru co nejaktivněji zapojit do zásadní reformy OSN a OBSE.

Naším programem není protiněmectví ani jakákoliv jiná xenofobie nebo nepřátelství vůči jiným národům.