Stanovisko SDS ke snímkům Buzkové, reformě armády a krumlovskému divadlu

Dne 1. 9. 2001 se v Českých Budějovicích sešel celostátní výbor SDS. Po projednání vnitrostranických otázek CV SDS diskutoval o aktuální politické situaci. K řadě politických událostí zaujal stanovisko.

V souvislosti se skandálním zveřejněním snímků P. Buzkové z dovolené v Chorvatsku CV SDS vyjadřuje obavu, co ještě chystá odhalit ČSSD ve své předvolební kampani. CV SDS vyzývá politické strany, aby v politickém souboji nepoužívaly prostředky, které se nacházejí za hranicí obecné morálky a vkusu.

CV SDS se vyjádřil k vládnímu návrhu reformy armády, který fakticky znamená menší bojeschopnost české armády a vytvoření plné závislosti na zahraniční vojenské síle. V souvislosti s tím se CV SDS rozhodně staví proti pseudodemokratickým aktivitám Hradu. Václav Havel rád hovoří o demokracii, přesto svou subjektivní a předpojatou selekcí parlamentních stran na demokratické a nedemokratické strany vylučuje část veřejnosti z klíčového rozhodování o obranyschopnosti státu, stejně jako tomu bylo při rozhodování o rozdělení Československa.

CV SDS se zásadně staví proti neodborným vládním zásahům do našeho kulturního dědictví, které vedou k jeho cynickému znevažování, k rozsáhlé morální a materiální devastaci. V souvislosti se záměrem likvidovat otáčivé hlediště divadla v Českém Krumlově podporuje petiční iniciativu spojenou s návrhem zapsat krumlovské divadlo do seznamu památek UNESCO.