Tisková zpráva SDS 040214

Strana demokratického socialismu se ve dnech 14. - 15. února účastní athénského setkání evropských levicových stran, které jsou rozhodnuty založit Stranu evropské levice. Hostitelem je řecká politická strana Synaspismos. Hlavním předmětem jednání budou stanovy budoucí strany, její programový Manifest i organizační záležitosti, týkající se zakládajícího kongresu.

Koncepce zakládané Strany evropské levice nechce být ani opakováním Kominterny 20. let 20. století, ani klonováním dnešních celoevropských stran. Vzniká decentralizovaná a flexibilní politická formace, jejímž cílem je koordinace aktivit jednotlivých stran při zachování jejich autonomie a parity. Jejím úkolem je zkvalitnit úroveň politického myšlení a společné akce na národní i evropské úrovni. Současně vytváří základnu pro novou jednotu politických sil Evropské levice s narůstajícím hnutím proti kapitalistické globalizaci.

Strana evropské levice chce prosazovat socialistickou transformaci, založenou na demokracii a míru, na sociální spravedlnosti, na rovnosti pohlaví, na úctě k přírodě i kulturní, náboženské a individuální rozdílnosti. Vyzývá všechny evropské politické strany, které vyznávají stejné hodnoty, aby se do tohoto jedinečného procesu zapojily.

Strana demokratického socialismu (ČR) je od počátku členem iniciativní skupiny pro vytvoření Strany evropské levice spolu s dalšími 11 evropskými socialistickými a komunistickými stranami. SDS má zájem na vytvoření subjektu s celoevropskou působností, který bude principiálně chránit zájmy obyčejných lidí tady a dnes a který bude schopen vyvážit projekt společenské spravedlnosti s projektem společenské transformace.

Milan Neubert
předseda CV SDS

Praha, 14. 2. 2003