Tisková zpráva SDS 040330

Komuniké ze setkání levicových stran v Římě

Dne 29. 3. se v Římě sešli na další schůzce zástupci iniciativní skupiny pro založení Strany evropské levice (SEL). Vedle hostitelské strany Strany komunistické obnovy (PRC, Itálie) byli přítomni zástupci Strany demokratického socialismu (SRN), Estonské sociálně demokratické dělnické strany, Koalice hnutí levice a ekologie (Synaspismos, Řecko), Francouzské komunistické strany,  Levice (Lucembursko), Komunistické strany Rakouska, Spojené levice (Španělsko) a Strany demokratického socialismu (ČR). Ze stran, které v lednu 2004 podepsaly Berlínskou výzvu k založení SEL, se jednání nezúčastnily pouze KSČM a KSS.

Hlavním tématem setkání byla nejrůznější aspekty přípravy ustavujícího sjezdu Strany evropské levice v Římě, který proběhne symbolicky ve dnech oslav vítězství nad fašismem 8. - 9. 5. 2004 . Zakládaná strana je otevřeným celoevropským projektem přesahujícím stávající hranice Evropské unie. Účastníci setkání s potěšením konstatovali, že o statut zakládajícího člena již požádaly čtyři další evropské levicové strany a 19 stran o statut pozorovatele.

Další, před zakládajícím sjezdem poslední schůzka zástupců iniciativní skupiny se uskuteční v Bruselu, místě budoucího sídla SEL, v pondělí 19. dubna.

Předseda SDS Milan Neubert se vrátil dnes dopoledne do Prahy.

Milan Neubert
předseda CV SDS

Praha, 30. 3. 2003