Tisková zpráva SDS 040509

Založení Strany evropské levice

Dne 9. 5. skončil v Římě ustavující sjezd Strany evropské levice (EL). Zakládajícími členy jsou komunistické, socialistické, ekologické a další demokratické levicové strany ze 13 členských a asociovaných států EU, z ČR Strana demokratického socialismu, která vyslala i dva zástupce do Výkonného výboru. Cílem EL je zasazovat se o nový přístup ke globalizaci, o světový mír, demokracii a sociální spravedlnost, rovnoprávnost pohlaví, sebeurčený život pro postižené, zdrženlivý a vyvážený rozvoj, úctu k rozdílné kulturní, náboženské, ideologické či sexuální orientaci. Předsedou EL byl zvolen Fausto Bertinotti, který ve svém úvodním projevu zdůraznil rozchod EL se stalinismem. Kromě zakládajících stran se sjezdu zúčastnilo přes 20 delegací dalších stran včetně KSČM. Delegace KSČM, jejímiž členy byli i dva místopředsedové (M. Ransdorf, V. Exner) byla zastoupena v pracovním předsednictvu i komisích, přesto do vznikající strany nevstoupila. Došlo k tomu poté, co KSČM neprosadila změnu Stanov, jejímž jádrem bylo vypuštění odkazu na stalinismus při odsouzení nedemokratických a zločinných praktik minulosti. Ve vzrušené atmosféře delegace KSČM dokonce na čas opustila jednání sjezdu.

Milan Neubert, 9. 5. 2004
Strana demokratického socialismu