Pár dojmů z ustavujícího sjezdu SEL

SDS se zúčastnila ustavujícího sjezdu Strany evropské levice v Římě ve dnech 8. - 9. května 2004. Tady najdete pár prvních obrázků dokumentujících atmosféru sjezdu.

Pohled na delegaci SDS vedle KSČM v sále

Neubert se svými poznámkami ke sjezdu SEL

Ransdorf pokoušející se pozměnit předem dohodnuté stanovy SEL

Skoro všichni v sále zpívali po přijetí stanov a manifestu SEL

Bertinotti zvolen předsedou SEL ...

... a jeho první projev ve funkci.

Delegace SDS po revolučním dobytí Capitolu...

Pohled na čerstvě zvolený Výkonný výbor SEL

A delegace SDS po skončení římského sjezdu.