Stanovisko V. sjezdu SDS k akcím NATO v Jugoslávii

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 10. 04. 1999

Strana demokratického socialismu publikovala své odmítavé stanovisko k agresi NATO proti suverénní Svazové republice Jugoslávie. Pokládáme letecké a raketové útoky proti vojenským a zejména civilním cílům za porušení norem mezinárodního práva, které nelze ospravedlnit žádnou účelovou doktrínou.

Protiprávní postup NATO působí utrpení jugoslávskému lidu, vede k obrovským materiálním škodám a ve svých důsledcích ohrožuje soužití národů Evropy, celosvětovou mezinárodní bezpečnost a podkopává samy základy OSN.

Sjezd SDS se v této souvislosti pozastavuje nad tím, že k útokům na Jugoslávii daly svůj souhlas i socialistické vlády Francie, Spolkové republiky Německo, Itálie, Velké Británie a konečně i sociálně demokratická vláda ČR. Podíl sociálně demokratických vlád na agresi NATO vůči Jugoslávii bude mít podle názoru SDS velmi vážné a nežádoucí důsledky pro socialistické hnutí v celé Evropě.

Delegáti V. sjezdu SDS, 10. dubna 1999