Za suverénní palestinský stát

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 18. 05. 2002

Strana demokratického socialismu podporuje požadavek neprodleně konstituovat suverénní palestinský stát a současně uznat existenci Izraelského státu ze strany okolních arabských států.

Považujeme to za základní podmínku pro trvalý mír na Blízkém východě, pro zajištěnou existenci Izraele, Palestiny a všech ostatních států regionu v hranicích z roku 1967 a pro ochranu občanů těchto států.

Požadujeme stažení Izraele ze všech obsazených území, zastavení dalšího osídlování a ochranu obyvatelstva před všemi formami represe a terorismu.

Celostátní výbor SDS, Praha, 18. května 2002