Stanovisko CV SDS k postoji vlády ČR a ČSSD k útoku proti Iráku

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 11. 01. 2003

Strana demokratického socialismu vyslovuje své znepokojení a ohromení nad způsobem, kterým se členové naší vlády vyjadřují k vojenskému útoku proti Irácké republice a k účasti jednotek armády České republiky na něm.

V době, kdy nejsou předloženy žádné pádné důkazy o riziku, které by odůvodňovaly závěr o oprávněnosti útoku projektovaného USA, naši státníci, zejména ministr obrany, staví občany České republiky do role pasivních diváků a potencionálních rukojmí jejich předčasného nadšení pro válku.

Cynismus a morální pokleslost postojů našich válkou posedlých představitelů vedou až k akceptování ztrát lidských životů a k netečnému přihlížení k hrozbě utrpení nevinných obětí případné války. Zastánců války se tato nebezpečí osobně netýkají.

SDS odmítá servilní aktivitu některých představitelů vlády a České sociálně demokratické strany a jejich přehnanou oddanost vůči USA. Má zato, že postoje a chování obhájců války hraničí s trestněprávní odpovědností za spáchání či přípravu závažných trestných činů včetně útoků proti zdraví a životům lidí.

Připojujeme se ke všem, kdo odmítají válku jako nástroj určování vývoje světa.

Odmítáme akceptovat jako představitele České republiky ty, kdo jsou ochotni tuto republiku vehnat do neodůvodněné a nelegální války.

Bude-li sociální demokracie válku podporovat, nemůžeme ji nadále považovat ani za levicovou, ani za demokratickou politickou sílu.

Celostátní výbor SDS, 11. ledna 2003