Stanovisko SDS k referendu o přistoupení ČR k EU

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 07. 06. 2003

Strana demokratického socialismu vyzývá občany České republiky: zúčastněte se referenda o vstupu ČR do Evropské unie a hlasujte pro vstup - navzdory odpuzující vládní mediální kampani!

Nenechme si ujít jedinečnou šanci, kterou máme před sebou. Stojíme na prahu velké události v dějinách Evropy a našeho státu. Máme možnost zúčastnit se jako plnoprávný člen velkého projektu sjednocování Evropy a vykořenění příčin evropských válek, možnost podílet se na politickém, hospodářském, sociálním a kulturním rozmachu Evropy.

Přes všechny slabiny Evropské unie, nehledě na reálná úskalí a řadu počátečních nepříznivých dopadů po vstupu do EU, nebojme se tento krok k lepší budoucnosti Evropy učinit. Stojí to za to!


Poznámky k rozšiřování EU:
  1. Rozšiřování Evropské unie považujeme za kompromis, za výslednou aktuální odpověď nepřeberného množství evropských subjektů (států, ekonomických a politických subjektů i nevládních a občanských organizací) na objektivně probíhající celosvětový globalizační proces, jehož jedním rysem je bohatnutí bohatých a chudnutí chudých. SDS si nedělá žádné iluze o nějakém zázračném vlivu přistoupení na hospodářský a sociální život ČR v budoucnu, jsme však přesvědčeni o tom, že ČR se bude z dlouhodobého hlediska zařazením do struktury EU stabilizovat a že se zastaví každoroční propad HDP vůči ostatním zemím EU. Věříme také, že se posílí postavení a váha Evropy v dnešním světě a že se podaří alespoň omezit současnou jednostrannou hegemonii USA. Sotva lze zatím od samotné evropské integrace čekat více, není univerzálním projektem na řešení problémů současného světa.
  2. Říká-li někdo, že ČR není na vstup dostatečně připravena, ptáme se ho, co konkrétního by udělal, aby se to změnilo? Dále se ptáme, zda ví, jaké okolnosti mu bránily udělat více a jakou pozitivní změnu v tomto směru očekává v nejbližší budoucnosti. Ptáme se prostě: co by bylo možno získat odkladem, oč bude situace lepší za rok nebo za dva?
  3. Nelíbí-li se někomu tvář současné Evropské unie, žádáme ho, ať poctivě seznámí společnost s se svou představou jiného reálného vývoje postavení a možností naší vlasti. Vstup ČR do EU je totiž obtížná volba: nevybíráme si tu nejlepší z možných dobrých alternativ vývoje, pouze škrtáme nejhorší z možností.
  4. Připouštíme, že bylo pravděpodobně možno dojednat pro ČR lepší vstupní podmínky. Politická zodpovědnost za to, jaké podmínky byly dojednány, leží ale především na všech polistopadových vládních garniturách. Nepovažujeme proto za správné, když je toho, že dojednané vstupní podmínky nesplňují české představy ideálně a stoprocentně, využíváno bývalou vládnoucí stranou proti současné vládě. Stejně tak považujeme za liché obavy stran, které se na polistopadových vládách nepodílely, že by mohly být s následky minulých vyjednávání jakkoliv spojovány. Takovou argumentaci odsuzujeme jako pokryteckou a oportunistickou.
  5. Žijeme v reálném světě, proto musí každé naše hodnocení dějů kolem nás i naše strategie pro budoucno odrážet realitu - a ne zbožná přání nebo sny. Protože nikdo v současné České republice zatím žádnou jinou reálnou dlouhodobou strategii než vstup do Evropské unie nepředložil, a protože podporujeme aktivní přístup lidí k utváření vlastní budoucnosti, přijali jsme doporučující stanovisko k účasti v referendu a k podpoře vstupu do EU.

Celostátní výbor SDS, 7. 6. 2003