Stanovisko SDS k připravované reformě

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 06. 09. 2003

Souhlasíme s nutností zastavit další zadlužování státu, vyjadřujeme však přesvědčení , že existují i jiné možnosti a cesty, jak toto zabezpečit než jsou dosud předkládaná opatření.

Jde zejména o aktivní podporu rozvoje malého a středního podnikání státními pobídkami a případnými daňovými úlevami při vytváření nových pracovních míst, zjednodušení výměru a výběru daní a dávek, přijetí důsledných opatření ke zdaňování a postupné omezování šedé ekonomiky. Souhlasíme s razantním omezením státních výdajů na nepotřebnou veřejnou správu a omezení přebujelé státní administrativy.Doporučujeme zavést páté daňové pásmo ve výši 38% - 40% pro příjmy nad 571 000 Kč ročně, urychleně zavádět registrační pokladny.

Zásadně však nesouhlasíme s vládními návrhy na omezení výdajů formou:

CV SDS,  6. 9. 2003