Stanovisko SDS k novele zákona o rybářství

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 31. 01. 2004

CV SDS na svém zasedání 31.1.2004 jednoznačně podpořilo požadavky členů rybářských svazů v ČR a doporučuje parlamentu ČR při projednávání pozměňovacích návrhů zákona o rybářství vypustit ustanovení, která prakticky omezují výkon jejich rybářského práva.

Podporujeme zejména vypuštění v paragrafu 34, třetí bod.Tento bod nezaručuje kontinuitu výkonu rybářského práva a hospodaření rybářských spolků.

Tento návrh bude předán poslanci PČR JUDr.Vojtěchu Filipovi k projednání.

CV SDS, 31. 1. 2004