„Vítězný únor“ a SDS

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 24. 02. 2004

Strana demokratického socialismu nehodnotí „Vítězný únor“ 1948 ani jako komunistický puč, ani jako revoluční nastoupení cesty lidu Československa k socialismu. Nemyslíme si ani, že se v období po 25. únoru 1948 jednalo o první historickou formu společnosti, usilující překonat vykořisťování plynoucího z kapitalistického soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Svou vlastní minulost vidíme jinak.

Historické zkušenosti z období 1. republiky a tragické zážitky z let 1938 až 1945 vedly pracující lid Československa spontánně k provádění národní a demokratické revoluce, která našla svůj právní výraz v přijetí Košického vládního programu. Čechoslováci začali po válce znovu budovat svůj stát na široké demokratické platformě, na základě společenského vlastnictví výrobních prostředků s pluralitní politickou nadstavbou. Rozhodli se dát nový ráz hospodářskému a sociálnímu životu své vlastní republiky. Docházelo ke znárodňování velkého průmyslu a bank, ne k jeho zestátňování - stát měl být pouhým správcem majetku všeho lidu.

Strana demokratického socialismu považuje období 1945 - 1948 za první pokus národů Československa o demokratický socialismus, za pokus skloubit myšlenku Marxovu s myšlenkou Masarykovou. Mocenské poválečné rozdělení Evropy, počátek studené války, snaha pravice zvrátit poválečný vývoj a nakonec uchopení monopolu moci KSČ podle sovětského vzoru v únoru 1948 tento proces zastavily. Konflikt stalinského a demokratického pojetí socialismu byl na 20 let rozhodnut.

Druhý pokus spojit socialistickou orientaci s politickou demokracií se zrodil v roce 1968, kdy nová politika KSČ vzbudila v lidech naději na systémovou reformu, navazující na vývoj před únorem 1948. Celospolečensky podporované procesy Pražského jara však byly v zárodku potlačeny sovětskou vojenskou intervencí ve spolupráci s třídou nomenklaturního aparátu, která vznikla po roce 1948.

SDS se hlásí k úsilí o demokratický socialismus jak z let 1945-1948, tak z roku 1968, protože vyrůstalo ze zkušeností našeho národa a bylo pokrokovým bojem za demokracii a sociální spravedlnost.

předsednictvo CV SDS, 24. února 2004