Stanovisko SDS k vyslání českých vojáků do Afghánistánu

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 26. 02. 2004

Nasazení vojáků české armády v Afghánistánu je jen dalším důkazem devótnosti politické reprezentace České republiky. Její představitelé se nikdy nedokázali jasně postavit proti válečným akcím USA, po kterých jsou do komplikované a neřešitelné situace, vyvolané agresí, zatahovány náhradou za Američany jiné státy a jejich občané.

Souhlasit s rolí servilních přitakávačů americké politice, která své zájmy usiluje řešit cizí krví a cizími životy, je v naprostém rozporu se základními hodnotami humanity a demokracie. Odmítáme a neuznáváme taková rozhodnutí politických vládců ČR, kteří tyto hodnoty popírají a jsou ve svém patolízalství ochotni obětovat i životy občanů svého státu.

Předsednictvo CV SDS, 26. 2. 2004