Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 11. 03. 2004

SDS považovala dlouhodobě KSČM z hlediska souladu programových cílů za svého strategického partnera, a proto si vykládala vstřícné kroky ze strany KSČM v poslední době jako výraz snahy překonat dnes již historickou roztržku před deseti lety, kdy vznikl Levý blok a Strana demokratické levice.

SDS přijala návrh vedení KSČM na účast členů SDS na kandidátce pro volby do Evropského parlamentu. V nominačním dopise formulovala programové podmínky této účasti a obrátila se na vedení KSČM s žádostí o jednání ve věci společného postupu při přípravě Strany evropské levice (SEL) i v dlouhodobých otázkách domácí politiky.

S ohledem na vývoj v posledních týdnech však musí SDS konstatovat, že se současné vedení KSČM prakticky distancovalo od svého podpisu na Berlínské výzvě k založení SEL, že nereagovalo na dopis SDS žádající jednání, že nepřizvalo SDS k přípravě volebního programu do EP a že i na Mezinárodní konferenci komunistických a levicových stran Evropy pozvalo jednotlivé členy SDS, ale ne SDS jako stranu.

SDS bere s lítostí na vědomí, že KSČM i podle svého vlastního vyjádření nemůže přeskočit určité etapy vývoje svého vztahu k ostatním levicovým stranám včetně SDS a že z praktického chování KSČM vyplývají jiné priority hodnot, než má SDS.

SDS tak nutně dochází k názoru, že ačkoliv KSČM zůstává pro SDS nejbližším politickým partnerem, nenazrály pro nejužší spolupráci obou stran podmínky.

Předsednictvo CV SDS zprošťuje za této situace Jiřího Hudečka všech závazků, vyplývajících z jeho nominace na kandidátku KSČM, a předkládá Celostátnímu výboru SDS návrh, aby rozhodl o samostatné účasti SDS ve volbách do EP.

PCV SDS, 11. 3. 2004