Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 20. 03. 2004

Celostátní výbor Strany demokratického socialismu hodnotí kladně postup předsednictva CV SDS v posledních měsících jak při zakládání Strany evropské levice, tak při snaze dosáhnout užší spolupráce s KSČM.

CV SDS bere na vědomí přetrvávající rezervovaný postoj vedení KSČM vůči SDS a vůči iniciativě na založení Strany evropské levice. Staví se proto plně za stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM. Respektuje skutečnost, že KSČM musí teprve projít některými etapami vývoje svého vztahu k ostatním levicovým stranám včetně SDS. KSČM zůstává pro SDS i přes své jiné priority hodnot významným politickým partnerem, ale pro nejužší spolupráci obou stran podmínky neuzrály.

CV SDS, vycházejíc z usnesení VII. sjezdu SDS, rozhodl o účasti delegace členů SDS na zakládajícím kongresu Strany evropské levice (SEL) v Římě ve dnech 8. - 9. 5. 2004. SDS se zúčastní založení SEL jako plnoprávný, zakládající člen.

CV SDS uložil předsednictvu SDS, aby v přípravných jednáních iniciativní skupiny SEL usilovalo o co nejširší a otevřený charakter vznikající strany, a to jak z hlediska teritoriálního, tak z hlediska názorového. Strana evropské levice musí být celoevropskou stranou, která umožní účast nejširšího spektra názorových proudů. SDS musí navíc při formování charakteru budoucí SEL hájit především zájmy malých stran a stran malých národních států; tomu napomáhá i fakt, že princip konsensu je významným faktorem v navrhovaných mechanismech rozhodování SEL.

CV SDS rozhodl o účasti SDS ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2004. Uložil předsednictvu SDS, aby odpovědně připravilo volební kandidátku a její volební program v maximálním souladu s programovými požadavky Evropského sociálního fóra a s programovými preferencemi vznikající Strany evropské levice. SDS se musí ve volbách do Evropského parlamentu profilovat jako mluvčí té levicové části občanské společnosti, která nesouhlasí s neoliberálně orientovanou politikou dnešní stranické špičky ČSSD a je pro ni současně nepřijatelná úzce a v některých případech negativně vymezená pozice KSČM.

CV SDS rozhodl, že lídrem volební kandidátky SDS do EP bude Vladimír Farana a uvolnil finanční prostředky na vedení volební kampaně.

CV SDS, 20. 3. 2004