K argumentům proti Straně evropské levice

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 30. 03. 2004

V posledních několika měsících se vede mezi radikálními levicovými stranami v Evropě diskuse, zda založení Strany evropské levice (SEL), splňující podmínky dané Nařízením Evropského parlamentu a Rady, napomůže či nenapomůže dalšímu rozvoji evropské radikální levice.

Existují negativní hlasy, které říkají, že projekt založení takové strany je v rozporu s cíli levice a že, extrémně vyjádřeno, nebude SEL ničím víc než Stranou evropské komise. Jako příklad jmenujme KS Řecka.

Česká Strana demokratického socialismu (SDS) prostudovala hlavní argumenty proti založení SEL, formulované některými komunistickými stranami. A navíc jsme analyzovali Nařízení týkající se politických stran na evropské úrovni, přijaté 4. listopadu 2003. Rád bych zde přednesl naše závěry týkající se tří hlavních negativních argumentů.

1) Hlavní argument proti založení SEL říká, že evropské strany nevzniknou na základě svobodné vůle a z iniciativy svých potenciálních členů, ale závazným nařízením EU. Argumentace pak pokračuje - evropské strany se zakládají podle Maastrichtské smlouvy, musí respektovat principy, na nichž je EU založena.
Tento argument nemůžeme přijmout. Uvažujeme tak ne proto, že jsou chybné předpoklady. Ne, předpoklady jsou správné, pro další rozvoj radikální levice překážky skutečně existují. Ale chybné jsou závěry! Podívejte se na národní úroveň. Všechny legální levicové strany splňují podmínky národního práva. Jinak by byly zrušeny nejvyššími soudy a nedostaly by od svého národního státu ani euro nebo korunu. Takže kdyby argumentace byla skutečně korektní, radikální levicové strany na národní úrovni by už musely přejít do ilegality. To se ale nestalo.

2) Druhý argument proti SEL říká, že bude strana pod neustálým tlakem Evropského parlamentu. Že bude mít Evropský parlament právo zakázat stranu, která nebude respektovat principy EU. Že SEL nebude mít právo změnit si stanovy nebo program bez svolení EP.
Tento argument je v rozporu se schváleným Nařízením z 4. listopadu 2003. Neexistuje povinnost ptát se, chcete-li změnit stanovy nebo program. Evropský parlament nemůže zrušit stranu na evropské úrovni. Takže jediná akceptovatelná část argumentu spočívá ve skutečnosti, že Evropský parlament může SEL vyloučitfinancování. Ano, to je pravda, za jistých podmínek, ve složitém procesu ověřování. Proti tomuto článku je třeba bojovat. Ale to není argument proti založení SEL. Co bychom mohli ztratit? Možná v budoucnu nějaké financování. Ale bez SEL nebude vůbec žádné!
Někdo může tvrdit, že finanční tlaky budou nutit představitele SEL k tomu, aby „prodali program“ radikální levice, že to povede k „sociáldemokratizaci“ SEL. Chtěli bychom se ho zeptat: Co dělají dnes levicové strany na národní úrovni?

3) Třetí často vznášený argument tvrdí, že strany na evropské úrovni nebudou schopny využít svých specifických rysů podle své vůle a svého rozhodnutí. Tento argument koření v článcích 7 a 8 zmíněného Nařízení. Podle článku 7 nelze použít financování politických stran na evropské úrovni k přímému či nepřímému financování jiných politických stran, zejména ne národních politických stran. A článek 8 popisuje povahu výdajů - dotaci lze použít výhradně ke krytí výdajů přímo spojených s cíli stanovenými politickým programem.
Obsah obou článků plně podporujeme. Pro SDS jako malou stranu by bylo jistě příjemné, kdybychom mohli získat z EU financování, ale chápeme a podporujeme myšlenku, že evropské financování má přispívat k vytváření evropského povědomí a k vyjadřování politické vůle evropských občanů. A pokud jde o článek 8, musíme se zeptat: Proč by se mělo financovat něco, co není napsáno v programu?
To jsou důvody, proč nemůžeme přijmout třetí hlavní argument proti založení SEL.

Na závěr tohoto příspěvku konstatujme, že česká Strana demokratického socialismu nevidí žádné korektní argumenty proti založení Strany evropské levice. To ale neznamená, že můžeme přijmout Nařízení týkající se politických stran na evropské úrovni z 4. listopadu 2003 bez výhrad.

Toto nařízení je v rozporu se základním principem demokracie - s rozdělením moci mezi parlament, vládu a soud. Nařízení posiluje nadřazenost Komise a Rady. Je to další příznak nedostatku demokracie v EU. Proti tomu musíme bojovat. A to by mělo být i cílem Strany evropské levice.

Milan Neubert, 30. 3. 2004
Překlad do angličtiny naleznete zde.
Příklad napadené argumentace KS Řecka zde.