Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 18. 04. 2004

Strana demokratického socialismu (SDS) vždy podporovala evropskou integraci, protože jde o objektivní proces přinášející levici nové možnosti. Proto SDS odmítala redukovat vznik a rozšiřování Evropské unie čistě na její ekonomickou dimenzi.

SDS se aktivně zapojila do přípravy vzniku Strany evropské levice (SEL), kterou chápe jako otevřený projekt zapojení širokého názorového spektra evropských levicových stran, vedoucí k akční jednotě levice při hledání nové sociální tváře Evropské unie a při překonávání jejího demokratického deficitu. Projekt založení SEL je zároveň orientován na budoucnost i tím, že je koncipován jako politické sdružení, překračující současné hranice Evropské unie.

V procesu přípravy této celoevropské levicové strany narazili její projektanti na řadu překážek, včetně historické zábrany části levice oddělovat od sebe akční a programovou jednotu, popřípadě tendence směšovat strategické a taktické cíle levice. SDS si byla od počátku vědoma selhání evropské levice ve 20. a 30. letech minulého století vedoucího ve svých důsledcích k prudkému vzestupu nacionalismu a fašismu. Proto se v rámci svých omezených sil snažila SDS o odstraňování všech skutečných i domnělých překážek při přípravě zakládajícího kongresu SEL ve dnech 8. - 9. května 2004.

SDS považuje KSČM za významnou představitelku evropského komunistického hnutí. Proto s potěšením přivítala včerejší zasedání jejího Ústředního výboru, který po měsících zdrženlivosti rozhodl o účasti KSČM na dalších procesech vzniku SEL. KSČM tím podle našeho názoru otevřela cestu k tomu, aby se v Evropě spojil proud komunistický s dalšími proudy radikálně socialistickými a zelenými, aby se postupně začaly odstraňovat jak bariéry mezi nimi, tak místně a historicky dané excesy a aby se spojily síly evropské levice za lepší tvář Evropské unie. Jiná Evropa je možná!

Předsednictvo CV SDS, 18. dubna 2004