Poznámky k překladu Stanov

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Zdroj: SEL, Vydáno dne: 09. 05. 2004

Překlad zpracovala na základě anglického textu přijatého ustavujícím sjezdem EL Strana demokratického socialismu. (Bylo přihlédnuto k oficiálnímu německému a italskému překladu, jakož i k českému překladu "athénské" verze Stanov z února 2004, který zpracovala KSČM.)

1. Z možností statut/stanovy zvolena druhá možnost, vůbec v dubletech cizí slovo/český výraz dávána obvykle přednost češtině.

2. Pojmy s "gender" přeloženy obvykle pomocí "mužů a žen", "networks" nejčastěji jako "seskupení".

3. Překlad podle angličtina/italština/němčina, německá verze není místy příliš shodná s (na na sjezdu schvalovanou) verzí anglickou, naopak italská ji hodně kopíruje.

4. Otázkou je psaní velkých písmen v názvech orgánů; konečné rozhodnutí: sjezd/předseda/Rada předsedajících/Výkonný výbor

5. Pořadí členských stran a názvů v různých jazycích je podle angličtiny

Speciálně obtížná/nejasná místa:

Čl. 5 - "EL aims to" - smysl je "EL usiluje o". Složitý vývoj při vyjednávání vedl k tvarovým nedokonalostem. Např. poslední odrážka má v originále jiný gramatický tvar - byla předělána na větu počínající infinitivem.

"Gender-mainstreaming" - jsou dvě možnosti: nechat "citátově" nebo se pokusit opsat. (nejpřesněji asi "úsilí o rovnoprávné začleňování mužů a žen do společnosti" nebo "uplatňování žen ve společnosti").

Čl. 7 ad. - Rada předsedajících/Rada předsedů

Čl. 8 - "different sensitivities" (tak i italština), v němčině "Tendenzen", nakonec přeloženo jako různé tendence a citlivosti

Čl. 10 - druhý soubor prerogativů sjezdu, čtvrtá odrážka (elects as further members of the Executive Board) - asi úplně chybou pronikla do textu, nic podobného není ani v němčině, ani italštině, byla ale v původní formulaci z Berlína, kde byla konstrukce: předseda, 2 koordinátoři, pokladník, auditoři a "2 members of each party as further members of EB") - proto vypuštěno