Informace o možnosti individuálního členství

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 02. 06. 2004

ve Straně evropské levice pro obyvatele České republiky

1. Rozhodnutí o individuálním členství

V souladu se Stanovami Strany evropské levice (EL) přijala 2. 6. 2004 Strana demokratického socialismu jako členská strana EL v ČR rozhodnutí, které umožňuje všem mužům a ženám, trvale bydlícím v ČR, stát se individuálními členy Strany evropské levice. Toto členství v EL není nijak vázáno na členství v SDS.

2. Význam individuálního členství

Smyslem zavedení možnosti individuálního členství, se kterou přichází EL jako první z politických stran s evropskou působností, je vytvořit možnost, aby se lidé v jednotlivých členských státech EU přímo podíleli na utváření evropské politiky. Institut individuálního členství má i těm levicově orientovaným mužům a ženám v EU, kteří se z nějakých důvodů neidentifikují s politickou praxí nebo zaměřením národních členských stran, umožnit podílet se na práci EL. Současně má být příspěvkem k utváření pocitu celoevropského (nebo přesněji „celounijního“) občanství a má posilovat vědomí sounáležitosti mezi občany EU.

3. Individuální členství jako možný příspěvek ke spolupráci levice v ČR

Strana evropské levice není subjektem podle českého zákona o politických stranách a hnutích (zák. 424/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Individuálními členy této strany tedy mohou být i osoby, které souhlasí s principy, na nichž je EL založena, a jsou přitom členy jiných českých politických stran, než je členská strana EL, tj. SDS. To zakládá možnost, aby se v jednom politickém seskupení spolu sešli levicově orientovaní nestraníci a členové různých stran ČR. Věříme, že taková spolupráce může mít velmi pozitivní vliv na levicovou část českého politického života, a že přispěje k vytváření akční spolupráce levice, např. v boji proti válce, za sociálně důstojný a ekologicky udržitelný život, proti diskriminaci a omezování účinného uplatňování lidských práv.

Praha, 2. června 2004
Strana demokratického socialismu


Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku