Prohlášení klubu „Nový svět“ Socialistické strany Francie

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: www.4d.cz, Vydáno dne: 19. 06. 2004

Volby 13. června potvrdily, ze Evropskou unii zasáhla těžká politická krize. Vysoká neúčast ve volbách a vzestup protievropských stran svědčí o vzrůstající skepsi v evropském veřejném mínění. Lekce, která byla ve volbách udělena všem inspirátorům ultraliberální politiky bez rozdílu, svědčí o tom, že dosavadní způsob budovaní Evropy je všeobecně odmítán.

Abychom se dostali z této krizové situace a aby se evropské národy mohly připojit k evropské myšlence, potřebujeme jinou Evropu, sociální a demokratickou. To je právě to, o čem šéfové vlád nechtějí ani slyšet. Návrh evropské ústavy, ratifikovaný po pracném dohadování, jen zvěčňuje nedotknutelnost liberálních dogmat v oblasti ekonomické a sociální politiky a předem se vzdává všech dalších demokratických kroků v Evropě.

Klub „Nový svět“ Socialistické strany konstatuje, že tento projekt nedává odpověď na krizovou situaci, která vládne v Evropské Unii, a nedává ani žádnou další naději voličům. Projekt znemožňuje budovaní socialistické Evropy, kterou během volební kampaně propagovala socialistická strana. Obecně řečeno, znemožňuje pokrokovou politiku uvnitř Unie.

Klub „Nový svět“ žádá, aby byla neprodleně zahájena diskuse v základních organizacích a federacích strany o evropské ústavě, s cílem uspořádat vnitrostranické referendum na konci roku 2004. Žádá, aby socialističtí poslanci použili z pověření strany článek 11 Ústavy Francouzské republiky a požadovali uspořádání referenda o návrhu evropské ústavy. Klub „Nový svět“ bude bojovat proti přijetí Giscardovy ústavy a zapojí se do skutečného ústavodárného evropského procesu.

Klub „Nový svět“ Socialistické strany koná i letos svou tradiční podzimní univerzitu. Setkání, které se uskuteční od 1. do 3. října, chce být důležitým momentem levicové diskuse o Evropě a zahájí přípravné práce na budoucím socialistickém projektu Evropy. Klub „Nový svět“ pojímá tento projekt jako výsledek demokratického vnitrostranického procesu pod záštitou členů strany a jejich hlasovacího práva. Návrh socialistického projektu je otevřen celé levici a tvoří obzor naší strany pro příští měsíce.

V Paříži 19. června 2004