Tisková zpráva SDS 040712

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Zdroj: tisková zpráva SDS, Vydáno dne: 12. 07. 2004

Stanovisko SDS k budování raketové základny v ČR

Strana demokratického socialismu zaznamenala se znepokojením úvahy Bushovy administrativy o vybudování raketové základny v České republice jako součásti velkého antiraketového systému USA a se zděšením opakované servilní chování českých úřadů v této věci.

SDS konstatuje, že rozmístění amerických raketových vojenských sil na území ČR je v rozporu s přijatou Vojenskou strategií ČR, která jednoznačně definuje naše strategické zájmy, explicitně i snižování rizika šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. Jakákoliv aktivní jednání o zřízení základny na našem území jsou v protikladu se zájmy a přáním obyvatel ČR.

Veřejné vyjádření zástupce českého velvyslance ve Washingtonu Vratislava Jandy, že by základna „mohla přinést výhody, včetně užší transatlantické spolupráce a práci pro místní podnikatele“ považuje SDS za čin, který šel za meze diplomatického jednání a který je v rozporu se zájmy země.

Jediným pro nás přijatelným řešením je okamžité odvolání podplukovníka Jandy z funkce. SDS dále požaduje jednoznačné stanovisko vlády ČR, že zřízení raketové základny na našem území nepřipadá v úvahu.

předsednictvo CV SDS, 12. července 2004