Tisková zpráva SDS 041003

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Zdroj: tisková zpráva SDS, Vydáno dne: 03. 10. 2004

Setkání s předsedou SEL
Vedení Strany demokratického socialismu, zastoupené předsedou Milanem Neubertem a místopředsedou Jiřím Hudečkem, se sešlo v neděli 3. října 2004 s předsedou Strany komunistické obnovy Faustem Bertinotti a dalšími členy jejího vedení.

Česká strana informovala svůj italský protějšek o aktuální politické situaci v České republice. Diskutovalo se o rozdílech ve společenském vývoji ve východní a západní části Evropy, posuzovala se současná úloha některých společenských sil v souvislosti s dalším rozvojem Strany evropské levice, která pracuje na projektu jiné, možné Evropy, a jejímiž zakládajícími členy obě sesterské strany jsou.

Schůzka se konala před pražským setkáním Fausta Bertinottiho, který je současně předsedou Strany evropské levice, s představiteli KSČM. SDS považuje toto jednání za důležité a je přesvědčena, že řádnými členy Strany evropské levice by se měly stát všechny evropské politické subjekty, které jsou schopny podílet se na formování pokrokové celoevropské síly založené na demokratických základech a usilující o radikální politiku, stavící se do cesty bezbřehému liberalismu.

Milan Neubert, předseda CV SDS, 3. října 2004