Dopis shromáždění „Za sociální republiku“

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dopisy a petice SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 14. 10. 2004

Strana demokratického socialismu (ČR) zdraví shromáždění aktivistů hnutí „Za sociální republiku“, které se sejde v Paříži 16. října 2004.

SDS sleduje společenský vývoj ve Francii a přijímá se zájmem a sympatiemi myšlenky proudu „Za sociální republiku“, v němž nacházejí společnou řeč představitelé a stoupenci nejrůznějších společenských a politických organizací, které spojuje představa nekapitalistického vývoje evropské společnosti.

SDS je toho názoru, že je třeba v dějinách Evropy hledat myšlenkové zdroje, které by umožnily vytváření demokratické a sociální evropské komunity. Jsme přesvědčeni, že klíčem k trvalým změnám společnosti musí být spontánní aktivita a solidarita lidí. Proto si v evropské historii vážíme období těsně po druhé světové válce a celoevropsky nadějného roku 1968.

SDS dlouhodobě podporuje rozšiřování Evropské unie a postupnou likvidaci všech možných ohnisek a zdrojů napětí na našem kontinentě. Naší současnou vizí je Evropská sociální republika, která bude hájit všeobecně lidská i sociální práva nejen svých občanů, která bude zajišťovat rozvoj kulturního národního bohatství, ale současně nadnárodní spolupráci a celoevropskou jednotu.

SDS je přesvědčena o tom, že by Evropská unie měla mít svou ústavu, neboť na neexistenci zákona vždy doplácejí ti slabší a potřební. SDS odsuzuje neoliberální charakter současného návrhu ústavní smlouvy, ale jeho odmítnutí spojuje s nutností předložit a účinně podporovat vlastní návrh - Ústavu Evropské sociální republiky.

SDS se snaží prosazovat své myšlenky nejen doma, ale i v rámci Strany evropské levice, jejímž je zakládajícím členem. Je toho názoru, že nazrál čas na vytváření širokých platforem pro dialog, pro hledání nových forem spolupráce podobně smýšlejících lidí, pro vytváření sítí, překračujících stávající politické struktury.

SDS proto jasně deklaruje, že má zájem podílet se podle svých možností na vytváření a zpřesňování představy o dalším vývoji Evropské unie, tedy i přispívat k rozšíření činnosti hnutí „Za sociální republiku“.

Vašemu shromáždění přejeme úspěch.

Předsednictvo Celostátního výboru SDS
Praha, 14. října 2004


Shromáždění „Za sociální republiku“ zástupců společenských a politických organizací je iniciováno proudem „Nový svět“ francouzské Socialistické strany. Doporučujeme přečtení následujících dokumentů: