Tisková zpráva SDS 041015

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Zdroj: tisková zpráva SDS, Vydáno dne: 15. 10. 2004

Včera přinesla ČTK informaci o výroční zprávě Bezpečnostní informační služby za rok 2003. Třebaže byla její informace velmi povrchní, přivedla SDS k hlubšímu prostudování celého textu a k alarmujícím zjištěním.

Stanovisko SDS k Výroční zprávě BIS 2003

Strana demokratického socialismu je ohromena obsahem oficiální výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za r. 2003, v níž je označena za jeden z elementů levicového extremismu.

Tento cejch si u BIS vysloužila svou účastí na legálních a legitimních diskusích a setkáních organizací a hnutí usilujících o sociálně spravedlivý svět.

Se vším důrazem odmítáme obvinění z extremismu jakéhokoliv druhu a s plnou vážností prohlašujeme, že jsme politickou stranou působící na základě řádné registrace a plně v rámci ústavního demokratického pořádku České republiky.

Obsah výroční zprávy BIS odmítáme jako neobjektivní a tendenční, odporující dokonce zákonnému rámci vymezujícímu působnost BIS.

SDS zváží možnosti řádné právní obrany proti způsobům, jimiž BIS kádruje a hodnotí prakticky všechny levicové subjekty a přispívá k falešné interpretaci levicového myšlení a levicových politických názorů jako nezákonných a neústavních.

SDS prohlašuje, že nikoliv sociálně citlivé levicové vnímání problémů společnosti, ale povrchní, nedoložená a tendenční hodnocení fabrikovaná Bezpečnostní informační službou jsou nebezpečím pro demokratickou většinu občanů, kteří respektují ústavní principy a právní řád České republiky.

Je-li výsledkem činnosti BIS pouze dezinterpretace informací běžně dostupných v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích, je zcela na místě otázka, zda jsou její výsledky adekvátní nákladům, které jsou na tuto instituci vydávány.

Předsednictvo Celostátního výboru SDS
Praha, 15. 10. 2004