Rezoluce Shromáždění mládeže na Evropském sociálním fóru 2004

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 17. 10. 2004

Shromáždění mládeže Evropského sociálního fóra 2004 vyhlašuje svoji opozici světu válek, rasismu, chudoby a systému, který je jejich příčinou - globálnímu kapitalismu.

Mládež byla v popředí tohoto hnutí. Obléhali jsme setkání a summity bohatých a mocných. Miliony nás pochodovaly proti válce. Dnes v našem boji pokračujeme. Vyzýváme k okamžitému stažení jednotek z Iráku a k solidaritě s iráckým hnutím odporu. Vyzýváme k solidaritě se skupinami, účastnícími se národně osvobozeneckých bojů, jako je boj baskického lidu a Palestinců. Vyzýváme ke stávkám a kampaním občanské neposlušnosti a přímé akci k zastavení útoků Evropské unie na sociální péči a pracující a k zastavení neoliberální evropské Ústavy.

Stavíme se proti rasismu pevnosti Evropa a požadujeme rovná práva pro imigranty, svobodu pohybu a ukončení hraničních kontrol rasistických států EU. Požadujeme akci proti ničení životního prostředí. Požadujeme rovná práva pro mladé lidi a kontrolu nad naším vzděláváním, naší prací, sexualitou, volným časem a našimi životy.

Vyzýváme Shromáždění sociálních hnutí, aby učinilo smělou výzvu k masové akci:

Mládež je v popředí tohoto boje v ulicích, ale na platformách ESF a WSF nejsme skoro vůbec přítomni. My, mladí lidé, jsme odstrkováni, protože se obávají naší bojovnosti. Na letošním ESF nám bylo odepřeno právo na plně překládané Shromáždění mládeže. To se nesmí stát znovu. Na ESF a WSF musí být Shromáždění mládeže. To může být krokem směrem k revoluční internacionále mládeže, která spojí mladé lidi celé Evropy a světa v boji proti globálnímu kapitalismu a za svět bez bídy, útlaku a válek. Jako ke kroku kupředu vyzýváme všechny antikapitalistické mládežnické organizace, které bojují za to, aby měla mládež v hnutí politický hlas, abychom se sešli na mítinku delegátů, naplánovali společné akce a vyvinuli strukturu diskusí a debat o našich politických rozdílech.

Londýn, 17. 10. 2004