Tisková zpráva SDS 041025

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Zdroj: tisková zpráva SDS, Vydáno dne: 25. 10. 2004

ke konferenci v Římě a zasedání Rady předsedajících SEL

Dnes pozdě večer se vrátil z Říma předseda Strany demokratického socialismu Milan Neubert, který se zúčastnil nedělní mezinárodní konference "EU - jiná ústava je možná" a následného pondělního zasedání Rady předsedajících Strany evropské levice (SEL).

Nedělní konference, technicky dobře připravená italskou Stranou komunistické obnovy, se zabývala analýzou nedostatků připravované smlouvy zakládající evropskou ústavu a možnými důsledky jejího přijetí a nepřijetí. Významná většina účastníků se vyslovila pro odmítnutí "ústavní smlouvy", která posiluje současný stav podporující neoliberální charakter Evropské unie. Důležité bylo, že zazněly i hlasy, které nejen volaly po pokračování podobných setkání, ale vyslovovaly se i k nutnosti začít pozitivně formulovat alternativní představy o uspořádání Evropy.

Shrnout výsledky nedělního jednání konference bylo jedním z cílů jednání Rady předsedajících SEL. Rada předsedajících (tj. předsedů členských stran) je vedle Výkonného výboru druhým orgánem této "strany na evropské úrovni" (tak ji definuje jedna ze směrnic EU). Rada má ve vztahu k Výkonnému výboru právo iniciativy a vznášení námitek v důležitých politických otázkách, přijímá rozhodnutí a doporučení, které se postupují Výkonnému výboru a sjezdu SEL, a rozhoduje o přihláškách k členství.

Pondělní zasedání Rady rozhodlo po obsáhlé diskusi o tom, že stanovisko Strany evropské levice k ústavní smlouvě bude negativní. Rada shrnula své argumenty v prohlášení " Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě", jehož český překlad publikujeme v plném znění. Veřejnost by přitom mohla překvapit v Čechách zatím opomíjená skutečnost, že zakládající strany SEL patřily mezi aktivní propagátory květnového rozšíření EU.

Rada předsedajících vzala dále na vědomí skutečnost, že vnitrostranické referendum ve Francouzské komunistické straně potvrdilo její charakter člena-zakladatele (74% hlasů pro), a písemné rozhodnutí KSČM ponechat si statut aktivního pozorovatele. Rada dále projednala zprávu pokladníka SEL o registraci subjektu a o jejím akceptování Evropským parlamentem jako "strany na evropské úrovni". Z jednání Rady vzešly i podněty k dalšímu jednání Výkonného výboru, který se sejde 7. listopadu..

SDS, Praha, 25. 10. 2004