Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: HaNo, Vydáno dne: 07. 12. 2004

PRAHA - Po vystoupení předsedy ÚV KSČM M. Grebeníčka dne 17. listopadu na půdě Poslanecké sněmovny PČR se vzedmula další vlna antikomunistické propagandy. O jejích způsobech svědčí vybrané texty ze soboty 4. prosince 2004 v souvislosti se 4. zasedáním ÚV KSČM.

Z vystoupení Miroslava Grebeníčka, předsedy ÚV KSČM, na tiskové konferenci v Nymburce:

... Vraceli jsme se k volbám a je to odrazový můstek pro volby v roce 2006. Jasně jsem řekl, že je třeba změnit komunikaci s širší občanskou veřejností. Jeden z diskutujících (V. Balín - poznámka redakce) otevřel problematiku např. pražské reprezentace. Tam se ukazuje, že si budou muset právě tato pravidla uvědomit...

... nemůžeme jít s jakýmsi schématem orientace na dělníky, rolníky a pracující inteligenci, protože sociálně ekonomická struktura této společnosti se výrazným způsobem změnila. Proto jsem se pokusil i naznačit aktuální analýzu.

... doporučuji prolistovat si těch patnáct let transformace komunistické strany. My opravdu nejsme pohrobkem KSČ. KSČM vznikla v březnu 1990, ale pokud se týká minulosti, snažíme se ji vnímat objektivně. Vidět to, co bylo neudržitelné, čeho bylo nezbytně nutné se zbavit. Ale taky vidět, že některé věci se daly do nových podmínek transformovat a zúročit je pro potřeby našich spoluobčanů...

... někdy jsem překvapen, co je publikováno a co jsem nikdy neřekl...

... každý vycházíme z toho, kde jsme se v teoretické oblasti vzdělávali, jaké jsme získali životní zkušenosti. Pro mne je to jeden z výrazných poznatků, které jsem tu vnesl, ukazuje se, že strana je čitelná, je vnímána i pokud se týká vedení, jako akceschopná a jednotná. V tom dobrém slova smyslu.

Z vystoupení Vlastimila Balína, senátora, člena ÚV KSČM, v diskusi na 4. zasedání:

... Mohli bychom se dnes spokojit s tím, že uspěla naše představa, jak by měla KSČM vést volební kampaně a jak by se měla prezentovat na veřejnosti bez slevování ze svých programových otázek, slevování ze své komunistické identity... Inventuru by si měli ve svých přístupech, bohužel, udělat i soudruzi v pražské stranické organizaci se svými pietními akcemi a zejména s rétorikou, která odtud zaznívá. Víte vůbec, co škody to páchá ve vnímání KSČM po republice? Pozice strany nebyly dosaženy lpěním na rétorice a reminiscencích s dobou předlistopadovou. Ale díky změnám, jimiž KSČM prošla, které lidé registrovali, a které, žel, VI. sjezd průkazněji nepotvrdil. Položili jsme si otázku - jak to, že uspěli lidé, byť třeba jen postupem do druhého kola senátních voleb, kteří mají jinak problémy být chápáni ve své vlastní straně?...

OV v Mostě mi uložilo, abych tlumočil předsedovi ústředního výboru soudruhu Miroslavu Grebeníčkovi kritiku za jeho mediální výstupy na TV Nova a ČT před volbami, za jeho první reakce bezprostředně po volbách a za ono nešťastné vyhlášení války ODS. Zároveň mám požádat ústřední výbor a tady se asi vloupávám do otevřených dveří, protože tady velmi vážně, a jsem rád, že velmi vážně zahajujeme přípravu naší strany na volby v roce 2006, o to okresní výbor ústřední výbor žádal. Ovšem okresní výbor v Mostě se domnívá, že do voleb v tomto roce však musí jít KSČM s jiným lídrem.

Naše odpovědnost za okamžitou přípravu voleb do PS v roce 2006 a spolupráci levicových sil v ČR je obrovská a nezastupitelná. Jsem přesvědčen, že je větší než na straně soc. dem ...tendence vývoje našich volebních výsledků není příznivá a my máme společnou odpovědnost za to, aby myšlenka sociálně spravedlivé společnosti měla své pokračování i po zenitu života nás a našich současníků a aby i po nás tu byl subjekt s touto smělou ambicí.

Jak zkreslila a popřela skutečnost zpráva ČTK 4.12.2004, citovaná většinou sdělovacích prostředků:

Podle Grebeníčka jsou změny, ke kterým strana nepochybně směřuje, příležitostí pro seberealizaci jeho stranických protivníků. Jejich několikrát veřejně proklamovaný nesouhlas s vedením KSČM však považuje za velmi nešťastný...

Čitelnost ODS pro pravicové voliče, jasné vyhranění v roli opoziční strany je účinné bez ohledu na to, že její rétorika hrubě zjednodušuje vážné společenské a ekonomické problémy. Stranický předseda navíc varoval před přílišným nadbíháním sociálním demokratům. Podle něj přílišná snaha o spolupráci s ČSSD komunisty v mnoha případech poškozuje.

Já se s věcmi, které se děly v padesátých letech a v roce 1968 rozhodně neztotožňuji. Zároveň podrobil kritice vedení pražské komunistické organizace, které se k návaznosti na KSČ před rokem 1989 otevřeně hlásí. Grebeníček se domnívá, že dělení společnosti na dělníky, rolníky a bohaté je již přežitkem a KSČM by od něho měla rozhodně opustit. Společnost prochází rozsáhlými změnami a my nemůžeme jít do voleb s orientací na dělníky. Realita je už úplně jiná.

Haló noviny, 7. 12. 2004